Natuurijs

Gaat u schaatsen op open water (sloten, vaarten, vennen, plassen etc.), dan adviseert de KNSB de volgende voorzorgsmaatregelen:

 • Ga nooit alleen op pad.
 • Neem altijd een Natuurijs Veiligheidsset mee bestaande uit een priem en een stuk touw. Hiermee kan uit het ijs geklommen worden bij het door het ijs zakken.
 • Informeer naar de plaatselijke ijsomstandigheden.
 • Kijk uit voor windwakken, vooral bij laagstaande zon.
 • Kijk uit bij bruggen, vogels, riet, waterplanten en overhangende takken van bomen. Daar is het ijs in de meeste gevallen onveilig.
 • Schaats nooit in het donker.
 • Opletten als de kleur van het ijs verandert.
 • Pas op bij afvoerplaatsen van industrie.
 • Waar waterwegen op elkaar uitkomen is het ijs vaak doorstroming minder dik.
 • Ook vaargeulen houden risico’s in.
 • Als er sneeuw is gevallen en het ijs is niet geveegd, is het levensgevaarlijk om te gaan schaatsen.
 • Pas op bij kistwerken (opgekruid en daarna vastgevroren ijs).
 • Wees extra waakzaam bij mist.
 • Neem een voldoende uitgeruste EHBO set mee.
 • Na onder het ijs geschoten te zijn zwem dan naar de donkere plek toe, hier bent u door het ijs gegaan. Bij besneeuwd ijs dient de schaatser juist naar het lichte gedeelte te zwemmen.
 • Controleer de ijsdikte. IJs dunner dan 8 cm is gevaarlijk.
 • Draag hoofdbescherming; een fietshelm of een smartcap voorkomen ernstig hersenletsel bij een val op het hoofd.
 • Zorg bij felle koud voor extra bescherming.
 • Zorg voor goed passende schaatsen.
 • Eet en drink op tijd.